fabelhus


kuiters har laget bosteder for fuglene i skogen vår,

med globalisering i tankene.


eneboligene er plassert i solhellinga der boka dominerer. fugler er flyttet inn, og publikum vil måtte heve blikket for å oppdage de små husene. 


du kan finne én uglebolig plassert litt borte fra stien, 6 meter oppe i et furutre og 7 småfuglkasser med fabulerende dekor.


sted: fossnes, arnadal - stokke i vestfold